Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

The Myth of the Disappearing Book: Why We Care

E-book sales are falling, even though many said they would "kill" print books. Computers and television were also supposed to spell the book's demise. At one point, people even feared the phonograph.

via Live Science http://ift.tt/2f6WNOD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου