Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

To Keep the Weight Off, Keep Tracking Your Diet

Keeping track of the foods you eat is an important strategy for weight loss, but continuing to monitor is also important to prevent regaining that weight.

via Live Science http://ift.tt/2fpz9gg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου