Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Tough Turtle: Dino-Killing Asteroid Spared Sea Creature

Shortly after an asteroid smashed into Earth about 65.5 million years ago, obliterating much of life on Earth, an ancient sea turtle with a triangular-shaped head swam along the relatively arid shores of southern Africa, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2fva41q

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου