Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Weird 'Egg Rock' Meteorite Found on Mars

Last week, NASA's Mars rover Curiosity stumbled upon a dark grey, golf ball-sized object that looks nothing like the typical red-orange rocks typically seen on Mars.

via Live Science http://ift.tt/2fBVfh0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου