Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Why Are Thousands of Snowballs Popping Up on a Siberian Beach?

The best place to stock up on ammo for an epic snowball fight may be a beach in Siberia.

via Live Science http://ift.tt/2fUxu3j

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου