Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Why China's Terracotta Warriors Are Stirring Controversy

For centuries, historians have assumed that 'primitive societies' couldn’t have possibly come up with advanced techniques on their own.

via Live Science http://ift.tt/2eUopaG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου