Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Why Do Teeth Hurt?

Teeth hurt when the enamel is worn off and the sensitive inner layer is exposed, or when the root or pulp is inflamed or infected.

via Live Science http://ift.tt/2g6UgFS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου