Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Why Toddlers Are So Bad at Hide-and-Seek

Little kids cover their own eyes and feel hidden, even if they're still fully visible. New research suggests this doesn't mean children can't understand others' perspectives, as had been assumed.

via Live Science http://ift.tt/2g8MyYX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου