Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Will Sci-Fi Bots Write the Next Great Dystopian Novel?

A new science-fiction writing robot could be a harbinger of the types of tools used to produce new creative works in the future.

via Live Science http://ift.tt/2f3Uhb7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου