Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

10 Crazy New Skills That Robots Picked Up in 2016

Here's a roundup of some of the coolest (or scariest, depending on how you feel) abilities machines added to their repertoire in the last year.

via Live Science http://ift.tt/2izfKMc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου