Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Weird Clouds Linger on Saturn's Moon Titan

Mysterious, thin, wispy clouds hide under the hazy upper atmosphere of Saturn's largest moon, Titan. Interestingly, the elusive clouds are not visible in all images captured by the cameras aboard NASA's Cassini spacecraft.

via Live Science http://ift.tt/2hw3uue

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου