Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Incredible Earth Pics Snapped From Space Station In 2016 | Video

The Earth Science and Remote Sensing Unit at NASA’s Johnson Space Center sifted through thousands of photos to deliver their top 16 of 2016. Astronauts aboard the International Space Station captured all of the breathtaking images.

via Live Science http://ift.tt/2hkMJP9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου