Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Amazon: Earth's Mightiest River

The Amazon River is a massive, intricate water system. It is by far the mightiest river on Earth in terms of volume and width.

via Live Science http://ift.tt/2hOJEew

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου