Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Magnetic Supersense Could Inspire Ultrasensitive Prosthetic Limbs

A hairy electronic skin filled with teeny magnetic microwires could be used to give people with prosthetic limbs a sense of touch, or could even be used in robots to help them "feel" their surroundings.

via Live Science http://ift.tt/2iloDG6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου