Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

'Leap Second' Will Make New Year's Eve Just a Little Bit Longer

Time will tack hang for a second at the stroke of midnight tonight as an extra leap second is added to Coordinated Universal Time (UTC).

via Live Science http://ift.tt/2hwRsNQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου