Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Animal Sex: How Nine-Banded Armadillos Do It

Though nine-banded armadillos are solitary creatures, they do occasionally get together for some genital sniffing, tail wagging and clucking in order to have sex.

via Live Science http://ift.tt/2ilvB0d

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου