Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Mouthwash May Kill Gonorrhea Bacteria

The bacteria that cause gonorrhea can be found in a person's mouth — but killing them may be as simple as gargling with mouthwash, a new study from Australia finds.

via Live Science http://ift.tt/2h8GP8F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου