Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Low Iron Levels May Be Linked to Hearing Loss

When people have low levels of iron in their blood, they may develop a condition called iron deficiency anemia, which is known to have wide-ranging effects throughout the body.

via Live Science http://ift.tt/2iNPu0J

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου