Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

'New Year's Eve Comet' and More: Three Flybys Will Kick Off 2017 New Year

The "New Years' Eve Comet" that's been streaking across the sky this December isn't the only otherworldly visitor ringing in the New Year in Earth's neighborhood.

via Live Science http://ift.tt/2iqhIxZ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου