Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Lavish Carpet Fragments Recovered from 17th-Century Dutch Shipwreck

Divers have recovered fragments of a lavish silk-and-wool carpet at a 17th-century shipwreck off the coast of the Netherlands.

via Live Science http://ift.tt/2hawhnS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου