Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

The Biggest Solved and Unsolved Mysteries of 2016

Hobbits were established to NOT be human, we learned what killed off an ancient, giant ape, but we still don't know what caused the "Wow!" signal nor what happened to Malaysian Flight 370.

via Live Science http://ift.tt/2idXcy7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου