Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Viral Video Hoax: Towering Humanoid Robot Raises Questions

A video of a giant humanoid robot is exciting, but there are questions about its origins.

via Live Science http://ift.tt/2hfUQ4C

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου