Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Space Junk Solution? Japan Would Use a Tether to Nab Debris & Destroy It

A new technology that would use a roughly half-mile-long tether to grab large pieces of space debris and dispose of them is being tested in space.

via Live Science http://ift.tt/2hSYoGu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου