Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Harbor Near Ancient Corinth Turned It Into a Trading Hotspot

When nautical visitors sailed into the ancient Grecian city of Lechaion, they would have first encountered a monumental entrance leading to several inland canals, all of which were connected to no fewer than four harbor basins, archaeologists said.

via Live Science http://ift.tt/2htOdKj

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου