Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

In Photos: Bizarre New Species Discoveries Include 'Klingon Newt'

The Greater Mekong region in Southeast Asia holds an incredible range of biodiversity, and new species found in 2015 include a "Ziggy Stardust" snake and a newt that resembles a Star Trek Klingon.

via Live Science http://ift.tt/2hPdHk0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου