Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

CRISPR 'Kill' Switch Could Make Human Gene Editing Safer

A new viral protein could be used as an "off switch" for one of the most powerful and promising gene editing tools, potentially making it safer for human applications.

via Live Science http://ift.tt/2iJsGiw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου