Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

'Klingon Newt' and 'Ziggy Stardust' Snake: New Species Found in Asia

A "Klingon newt" and a "Ziggy Stardust" snake are two of 163 new species recently discovered in Southeast Asia.

via Live Science http://ift.tt/2hDiJSm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου