Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Weird Dinosaur Species Had Teeth Only in Youth

By the time they were 3 years old, ostrich-like dinosaurs called Limusaurus inextricabilis had lost all of their pointy teeth, and lived the rest of their lives as toothless beasts, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2hgRQF7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου