Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

100 Best Science Photos of the Year

From stunning animals like a dancing peacock spider, to ancient history, including a striking Etruscan sarcophagus in the shape of a woman’s face, to the plain bizarre, such as an ancient tattoo on a mummy’s neck, 2016 was full of great science images.

via Live Science http://ift.tt/2hlBTZ6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου