Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Why Is Santa Always White?

As the cultural diversity in the U.S. increases, scholars are exploring how to discuss with children issues of importance, like race and religion, through stories.

via Live Science http://ift.tt/2hizPEz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου