Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Bizarre Antimatter Emits Same Light As Regular Matter

For the first time, physicists have shown that atoms of antimatter appear to give off the same kind of light that atoms of regular matter do when illuminated with lasers, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2hQegwi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου