Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Mystery of 'Alien Megastructure' Star Testing Astronomers' Creativity

Astronomers may have to think a little harder to solve the mystery of Boyajian's star, whose strange dimming events over the past seven years have spawned talk of a possible "alien megastructure."

via Live Science http://ift.tt/2haNhKR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου