Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Baby 'Spiders' on Mars Expand Across Sand Dunes (Photos)

New images captured by NASA's Mars Reconnaissance Orbiter show small, erosion-carved cracks in Red Planet sand dunes. The features may be infant versions of similar-looking but larger Martian channel-networks that have been dubbed spiders.

via Live Science http://ift.tt/2i50Z0b

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου