Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Jamestown: Facts & History

Jamestown, founded in 1607, was the first successful permanent English settlement in what would become the United States.

via Live Science http://ift.tt/1Gfn1Ei

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου