Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Giant Dinosaur Discoveries of 2016

A fossilized dinosaur brain, a pregnant T. rex and a bloody preserved dino tail, among other finds, make 2016 one of the best years for paleontology buffs.

via Live Science http://ift.tt/2iB4n2c

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου