Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Mysterious 'Ghost Shark' Found for 1st Time in Northern Hemisphere

An elusive "ghost shark" has come out of hiding, as video has captured footage of the fish — whose face looks as if it were stitched together in a Frankenstein-like manner — for the first time in the Northern Hemisphere.

via Live Science http://ift.tt/2gYYKcR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου