Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Universe May Have Lost 'Unstable' Dark Matter

How much dark matter has gone missing since the Big Bang? New research suggests anywhere from 2 to 5 percent.

via Live Science http://ift.tt/2iq7eOW

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου