Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Are Wealthy People More Giving?

Wealth can generate a feeling of autonomy and self-sufficiency, which can lead people to focus on personal goals rather than the needs of others. That means rich people may be less giving than the poor.

via Live Science http://ift.tt/2hSR8uH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου