Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Ancestor of All Life on Earth Had Steamy Beginning

Called LUCA, the forerunner of all living things, was not just a sophisticated organism but also likely lived in iron-rich hot springs that lacked any oxygen.

via Live Science http://ift.tt/2aei0R5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου