Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Mysterious Purple Sea Orb Stymies Scientists

What is this strange purple sea orb found near the Channel Islands?

via Live Science http://ift.tt/2agGufe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου