Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Superhuman Tech? Most Americans Fear the Worst

When it comes to human enhancements, Americans are more worried than enthusiastic.

via Live Science http://ift.tt/2aqOg6T

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου