Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Sun Blasts 2016's Most Powerful Flare Yet - Part of Flare Trio | Video

The sun erupted with a M7.6-class flare on July 23rd, 2016. The blast was the second of three m-class flares that occurred in a time span of a few hours (the 2nd and 3rd flares were only separated by 15 minutes).

via Live Science http://ift.tt/2allxiK

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου