Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Sun Blasts Out 2016's Strongest Flare (Video)

The sun fired off its strongest solar flare of 2016 during an active weekend that saw three eruptions from star's surface.

via Live Science http://ift.tt/2abDxPT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου