Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Deep-Space Heart Health: Astronauts Face Cardiac Problems

Astronauts who fly far beyond the Earth are more likely to experience heart problems than those whose missions are closer to home — and the cause may be deep-space radiation, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2azzn3F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου