Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

How to Get People to Step Up Their Exercise

In a new study, researchers looked at what kind of feedback was the most motivating to get people to exercise.

via Live Science http://ift.tt/2atKXMu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου