Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Rare Pottery Workshop Discovered in Galilee

While most pottery workshops known to archaeologists were built of stone, earth and mud, the one found in Galilee was hewn a rare type of chalky bedrock.

via Live Science http://ift.tt/2axmyXx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου