Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Are Gifted Kids More Sensitive to Screen Violence?

Witnessing violence harms all children, even if it's only on a screen, scientists say. However, for gifted children the impact could be more severe, according to research.

via Live Science http://ift.tt/2aAPIBl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου