Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Bizarre-Looking 'Graham' More Likely Than You to Survive Car Collision

An artist's lifelike sculpture of human body may look grotesque, but it is uniquely designed to face deadly challenges on modern roads.

via Live Science http://ift.tt/2a8uetP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου