Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Workout Calorie Math: Here's How to Eat to Fuel A Workout

Typically, only people who burn more than 500 calories during their workouts need to increase their caloric intake to support their bodily needs.

via Live Science http://ift.tt/2am0E7Z

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου