Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Is Secondhand Marijuana Smoke Bad for You?

Inhaling secondhand marijuana smoke even for just 1 minute may temporarily affect how blood vessels function, according to a new study done in rats.

via Live Science http://ift.tt/2adf48O

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου